\r\n". //"To: \"Client\" <".$to.">\r\n". //"Date: ".date("r")."\r\n". //"Subject: Mail van site.\r\n"; $bericht = 'Onderwerp = ' . $_POST['onderwerp'] . '
Naam = ' . $_POST['naam'] . '
Email = '.$_POST['email'].'
Bericht:
' . $_POST['bericht'] . ''; if ($_POST['voor'] == '1') { $to = 'contact@vanhoutenconsult.nl'; } else { $to = 'webmaster@vanhoutenconsult.nl';} $mailtje = mail ($to,'Mail van site.',$bericht,$headers); if($mailtje = 1) {$verstuur = "Het bericht is verzonden";} else {$verstuur = "Het bericht is niet verzonden, Probeer het opnieuw of neem contact op met contact@vanhoutenconsult.nl!";} } else { if (file_exists($filename)) { } else { $filename = '404.htm'; } } if ($_GET['type']== 'print') {$code = file_get_contents('printcode.htm');} else {$code = file_get_contents('code.htm');} $file = file_get_contents($filename); $code = str_replace('%%tekst',$file,$code); $code = str_replace('%%verstuur',$verstuur,$code); $code = str_replace('%%pagina',$filenaam,$code); echo $code; ?>